Dni adaptacyjne

Serdecznie zapraszamy dzieci nowo przyjęte i ich rodziców/opiekunów na dni adaptacyjne w dniach 24 i 25 sierpnia 2022 r., o godz. 16:00. Prosimy o zabranie ze sobą obuwia na zmianę dla dzieci i rodziców/opiekunów.

Dyrektor i nauczyciele
Przedszkola Samorządowego Nr 29 “Fantazja” w Białymstoku.

Drodzy Rodzice

Informujemy, że nasze Przedszkole otrzymało wsparcie finansowe w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”. W ramach realizacji programu przedszkola, które otrzymały dofinansowanie są zobowiązane do:

 • zakupu książek będących nowościami wydawniczymi oraz organizacji działań promujących czytelnictwo;
 • podjęcia współpracy z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi w zakresie m.in. wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówce;
 • zorganizowania w czasie roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo, w szczególności spotkania z twórcami literatury, w tym dziecięcej;
 • uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 • zrealizowania co najmniej jednych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem książek zakupionych do przedszkola.

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r.

Życzenia

Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim przedszkolakom – naszym podopiecznym – zdrowia, wesołych zabaw, wielu sukcesów, wspaniałych przyjaciół oraz mnóstwa całusów zarówno w Dniu ich Święta, jak i na co dzień!

Personel przedszkola

Dzień Dziecka w Białostockim Ośrodku Kultury

Białostocki Ośrodek Kultury / Centrum im. Ludwika Zamenhofa z okazji Dnia Dziecka zapraszamy naszych najmłodszych odbiorców wraz z opiekunami do Sali Gier i Zabaw. Jest to przestrzeń stworzona do kreatywnej i swobodnej zabawy, wyposażona w gry i zabawki edukacyjne.
BOK/CLZ, UL. Warszawska 19
31 maja – 2 czerwca 2022 (wtorek – czwartek) w godz. 10:00 – 17:00
Wstęp wolny
Więcej informacji o Sali Gier i Zabaw znajdą Państwo na stronie https://centrumzamenhofa.pl/art,77,sala-gier-i-zabaw

Uwaga Rodzice!

Informuję, iż nasze przedszkole pracuje w miesiącu sierpniu 2022 r. Zapisów dzieci na miesiąc sierpień 2022 r. do naszego przedszkola można dokonać na wyłożoną w szatni listę, w terminie 06.05. – 31.05.2022 r. Po wyznaczonym terminie dziecko może zostać zapisane tylko na miejsce dziecka rezygnującego (grupy max. 25 osobowe, z zapewnioną kadrą nauczycielską). Przedszkole pełni dyżur i można zapisać dziecko w przypadku, gdy oboje rodzice w tym czasie pracują lub innej sytuacji wyjątkowej. Grupy będą łączone – personel przedszkola będzie wykorzystywał przysługujący mu urlop. Ponadto przyjmujemy dzieci z innych przedszkoli, które mają przerwę.

Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie w miesiącu lipcu 2022 r. (placówka jest zamknięta). Zgłoszenia dzieci na miesiąc lipiec 2022 r. (w przypadku, gdy oboje rodzice pracują lub innej sytuacji wyjątkowej) do dyżurującego w pobliżu przedszkola należy dokonać osobiście do p. Dyrektor PS Nr 29 “Fantazja” w Białymstoku (p. Dyrektor skieruje dzieci na piśmie do innej placówki). Zgłoszenia będą przyjmowane również w terminie 06.05.-31.05.2022 r.

Anna Krzywosz – dyrektor

Ogłoszenie

Dnia 26 kwietnia (wtorek) o godz. 16:00 odbędzie się w naszym przedszkolu prelekcja dotycząca zagadnienia dojrzałości szkolnej. Poprowadzi ją psycholog Pani Ewa Laskowska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku. Zapraszamy na to spotkanie w szczególności rodziców dzieci, które po wakacjach rozpoczną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Solidarni z Ukrainą
Rekrutacja do przedszkola 2022/2023

Wnioski o przyjęcie do przedszkola można wypełnić elektronicznie na stronie https://bialystok.formico.pl lub odręcznie (wnioski są dostępne w przedszkolu). Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie do 10 marca 2022 r. do godz. 15:00. Opcjonalne istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym). Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej. Więcej informacji o rekrutacji: https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

Ogłoszenia

Spotkanie z pedagogiem
Dnia 01.03 (wtorek) w godz. 12.00 – 15.00 w przedszkolu odbędą się konsultacje pedagogiczno-psychologiczne dla rodziców z panią pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku. O godz. 15.00 zapraszamy rodziców na prelekcję “Wpływ korzystania z nowoczesnych technologii na rozwój dziecka”. Czas trwania prelekcji ok. 30 min. Zainteresowanych rodziców prosimy o zapisy na listę, która znajduje się w grupie II.

Bezpłatne porady psychologa w Białostockiej Akademii Rodziny
Białostocka Akademia Rodziny zaprasza do korzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem, na które można zapisywać się indywidualnie lub razem ze współmałżonkiem. Do Państwa dyspozycji będzie psycholog, który będzie pełnił dyżury w każdy wtorek od godz. 15:00 do 18:00 zaczynając od 22.02.2022 r. Umawianie wizyt prowadzone jest pod numerem telefonu 781 655 650. Porady udzielane będą w Białostockiej Akademii Rodziny, ul. Ciepła 32.

Ogłoszenia

Konsultacje logopedyczne
Dnia 03.02.2022 r. (czwartek) w godz. 12:00 – 16:00 odbędą się konsultacje logopedyczne dla rodziców z dziećmi, które poprowadzi logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku. Chętne osoby prosimy o zapisywanie się na listę, która znajduje się w gr. II.

Co zrobić, aby moje dziecko było pewniejsze siebie?
Białostocka Akademia Rodziny poleca przeczytanie artykułu, w którym Jagoda Szyjkowska oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny daje wskazówki do znalezienia odpowiedzi na pytania rodziców: Co zrobić, aby moje dziecko było pewniejsze siebie? Jak budować u niego naturalną pewność siebie i asertywność?
https://wspomaganie-rozwoju.pl/co-zrobic-aby-moje-dziecko-bylo

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,
Każdy dom i każdego z nas,
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask!

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2022
wszystkim naszym wychowankom i ich rodzinom
życzy w imieniu własnym i personelu przedszkola
Anna Krzywosz - dyrektor

Rekomendacje Ministra Edukacji i Nauki
ws. szczepień dzieci w wieku 5 - 11 lat

Europejska Agencja Leków zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. 14 grudnia 2021 r. rozpoczęły się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat. Szczegółowe informacje dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat

Przekazujemy także link do strony, gdzie zamieszczony jest List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat

Zachęcamy Rodziców zapoznania si ę z treścią listu, aby dzięki sprawdzonym i rzetelnym informacjom, mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dzieci-5-11

Półkolonie zimowe dla dzieci od 6 roku życia

Fundacja Inny Świat Rodziny zaprasza na Półkolonie Zimowe w SP Nr 51 w Białymstoku dzieci w wieku 6-12 lat!
TURNUS I od 24.01.2022 r do 28.01.2022 r
TURNUS II od 31.01.2022 r do 04.02.2022 r
Miejsce: SP NR 51 w Białymstoku
W programie m.in:

 • wyjście do kina HELIOS, FIKOLANDU, COSMIC BOWLING na kręgle, dmuchana zjeżdżalnia, warsztaty plastyczno-kreatywne, zabawy na świeżym powietrzu,
 • zajęcia z animatorem, gry i zabawy sportowe.

Koszt turnusu: 450 zł za dziecko. Tel. 726 106 160.

Ogłoszenie

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym dla dzieci i rodziców (lub innych bliskich dziecku osób). Pracę na temat “Boże Narodzenie – czas miłości i bliskości” należy wykonać dowolną techniką i przynieść do przedszkola, do dnia 5 stycznia 2022 r.

20 listopada - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Oto niektóre z nich:

 • Prawo do zabawy
 • Prawo do wyboru przyjaciół
 • Prawo do nietykalności osobistej
 • Prawo do tajemnic
 • Prawo do wychowania w rodzinie
 • Prawo do odpoczynku
 • Prawo do nauki
 • Prawo do dostępu do kultury, rozrywki
 • Prawo do godnych warunków życia
 • Prawo do wyrażania swojego zdania
 • Prawo do opieki zdrowotnej

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. W naszym przedszkolu również prawa dziecka są priorytetem, dlatego też dba się o ich przestrzeganie, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności, związane z tymi prawami. Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw. Im wcześniej dziecko styka się z wyższymi wartościami takimi, jak: sprawiedliwość, tolerancja, poszanowanie godności i wolności innych, tym łatwiej i szybciej zdobędzie umiejętności społeczno – moralne.

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Telefon skierowany jest do dzieci i młodzieży, ale często dzwonią także dorośli zgłaszający problemy nieletnich. Telefon jest całodobowy i bezpłatny. Dziecięcy Telefon Zaufania RPD obsługiwany jest przez pracowników Biura Rzecznika Praw Dziecka, są to osoby z wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym oraz prawniczym. Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka zastąpi ogólnopolską infolinię dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów: POMAGAMY (800 800 605).

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku, ul. Mickiewicza 31/2 zaprasza rodziców i dzieci na bezpłatne terapeutyczne zajęcia grupowe dla 5- i 6-latków, których celem jest:

 • praca nad emocjonalnością dziecka;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • poprawa koncentracji uwagi, uczenie wytrwałości w dążeniu do celu;
 • uczenie współpracy z dorosłymi i rówieśnikami;
 • zdobywanie umiejętności relaksu i rozładowania napięcia;
 • wzmocnienie więzi pomiędzy rodzicem i dzieckiem.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, w godzinach 16:00 – 18:00 i są prowadzone przez psychologów i muzykoterapeutę. W spotkaniach uczestniczy dziecko z rodzicem. Poradnia proponuje również rodzicom wsparcie w postaci warsztatów psychoedukacyjnych lub/i terapii rodzinnej. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 85 732 86 66.

Procedura bezpieczeństwa

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Samorządowym Nr 29 “Fantazja” w Białymstoku, obowiązująca od dnia 14 września 2020 r.