Konsultacje logopedyczne

Dnia 26.11.2021 r. (piątek) w godz. 12:00 – 16:00 w przedszkolu odbędą się konsultacje logopedyczne dla rodziców z dziećmi, które poprowadzi, mgr Krystyna Kordy – logopeda z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku. Chętne osoby prosimy o zapisywanie się na listę, która znajduje się w gr. II.

20 listopada - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Oto niektóre z nich:

 • Prawo do zabawy
 • Prawo do wyboru przyjaciół
 • Prawo do nietykalności osobistej
 • Prawo do tajemnic
 • Prawo do wychowania w rodzinie
 • Prawo do odpoczynku
 • Prawo do nauki
 • Prawo do dostępu do kultury, rozrywki
 • Prawo do godnych warunków życia
 • Prawo do wyrażania swojego zdania
 • Prawo do opieki zdrowotnej

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. W naszym przedszkolu również prawa dziecka są priorytetem, dlatego też dba się o ich przestrzeganie, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności, związane z tymi prawami. Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw. Im wcześniej dziecko styka się z wyższymi wartościami takimi, jak: sprawiedliwość, tolerancja, poszanowanie godności i wolności innych, tym łatwiej i szybciej zdobędzie umiejętności społeczno – moralne.

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Telefon skierowany jest do dzieci i młodzieży, ale często dzwonią także dorośli zgłaszający problemy nieletnich. Telefon jest całodobowy i bezpłatny. Dziecięcy Telefon Zaufania RPD obsługiwany jest przez pracowników Biura Rzecznika Praw Dziecka, są to osoby z wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym oraz prawniczym. Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka zastąpi ogólnopolską infolinię dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów: POMAGAMY (800 800 605).

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku, ul. Mickiewicza 31/2 zaprasza rodziców i dzieci na bezpłatne terapeutyczne zajęcia grupowe dla 5- i 6-latków, których celem jest:

 • praca nad emocjonalnością dziecka;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • poprawa koncentracji uwagi, uczenie wytrwałości w dążeniu do celu;
 • uczenie współpracy z dorosłymi i rówieśnikami;
 • zdobywanie umiejętności relaksu i rozładowania napięcia;
 • wzmocnienie więzi pomiędzy rodzicem i dzieckiem.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, w godzinach 16:00 – 18:00 i są prowadzone przez psychologów i muzykoterapeutę. W spotkaniach uczestniczy dziecko z rodzicem. Poradnia proponuje również rodzicom wsparcie w postaci warsztatów psychoedukacyjnych lub/i terapii rodzinnej. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 85 732 86 66.

Procedura bezpieczeństwa

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Samorządowym Nr 29 “Fantazja” w Białymstoku, obowiązująca od dnia 14 września 2020 r.