logo Przedszkola Samorządowego nr 29 Fantazja w Białymstoku
wyszukaj           

Przedszkole Samorządowe nr 29 w Białymstoku

HARMONOGRAM
UROCZYSTOŚCI I IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lp.

Nazwa uroczystości

Termin

Osoby odpowiedzialne

Rodzaj uroczystości

Uwagi

1.

,,Jestem już przedszkolakiem”- pasowanie ,,malucha” na przedszkolaka

24.X.2017r.

 

25.X.2017r.
 
dyr. A. Krzywosz
E. Białous
K. Barszczewska
I. Grądzka
uroczystość
w oddziale I
uroczystość
w oddziale II

 

2.

 

„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka"

18.IX 2017r.
 

 

 

 

 

20.IX. 2017r.

M. Grzymała
 

 

 

 

 

A. Brulińska
D. Maliszewska

spotkanie delegacji przedszkola z Prezydentem Miasta Białegostoku

 

3.

 

 

„Patriotyczne śpiewanie”

09.XI.2017r. dyr. A. Krzywosz
A. Brulińska
uroczystość otwarta

 

4.

„Razem na scenie” III Festiwal Piosenki Rodzinnej 2017 23.XI.2017r. I. Płotczyk
B. Wyrzykowska
uroczystość otwarta

 

5.

Mikołajki 6.XII.2017r. A. Brulińska
D. Maliszewska
impreza
ogólnoprzedszkolna

 

6.

,,Spotkanie opłatkowe” 18-19
XII.2017r.

dyr. A. Krzywosz

I. Płotczyk
B. Wyrzykowska
uroczystość otwarta

 

7. ,,Choinka Noworoczna” 10.I.2018r. dyr. A. Krzywosz impreza
ogólnoprzedszkolna
 

8.

,,Dzień Babci
i Dziadka”
19- 22.I.
2018r.
nauczycielki poszczególnych oddziałów uroczystość 
w poszczególnych oddziałach

 

9.

,,Witaj Wiosno”- powitanie wiosny 20.III.2018r. I. Grądzka
K. Stepaniuk
impreza ogólnoprzedszkolna

 

10.

 

,,Dzień Pasji
i Talentów”

      rok 2018 (dokładne daty do ustalenia)

dyr. A. Krzywosz
nauczycielki poszczególnych oddziałów
impreza ogólnoprzedszkolna

 

11.

 

,,Dzień Rodzica” 24- 25
V.2018r.
nauczycielki poszczególnych oddziałów uroczystość
w poszczególnych oddziałach

 

12.

,,Festyn Rodzinny”

 

29.V.2018r dyr. A. Krzywosz
nauczycielki poszczególnych oddziałów
impreza ogólnoprzedszkolna

 

13.

,,Dzień Dziecka” 01- 05 VI.2018r. K. Barszczewska
E. Białous
impreza
ogólnoprzedszkolna

 

14.

,,Turniej  Niepodległości” przedszkolna impreza sportowa 14.VI.2018r.

M. Grzymała
K. Stepaniuk

 

impreza
ogólnoprzedszkolna

 

15.

,,Żegnaj Przedszkole” -zakończenie roku przedszkolnego

 

20.VI. 2018r.

21.VI.2018r.

dyr. A. Krzywosz
M. Grzymała

D. Maliszewska
I. Płotczyk

B. Wyrzykowska
uroczystość otwarta
w oddziałach
IV i V

 

 

góra strony