logo Przedszkola Samorządowego nr 29 Fantazja w Białymstoku
wyszukaj           

Przedszkole Samorządowe nr 29 w Białymstoku

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Samorządowe Nr 29 w Białymstoku powstało w 1970 roku. W 2016 roku minęło  46 lat jego istnienia.
           Dawniej, przedszkole to jako placówka opiekuńczo- wychowawcza służyła szczególnie pracownikom Białostockich Zakładów Przemysłu Bawełnianego ,,Fasty”. Od początku istniała ścisła współpraca między przedszkolem, a ,,Fastami”. Niewątpliwie zakłady te pełniły funkcję opiekuńczą wobec przedszkola: wypożyczały narzędzia do pracy w ogrodzie przedszkolnym, sponsorowały farbę, krzewy czy zabawki, udostępniały autokar na wyjazdy dzieci. Z resztek produkowanych w ,,Fastach” rodzice uszyli dzieciom ręczniki do użytku przedszkolnego.

            W kwietniu 1970 r. przedszkole zawarło porozumienie z aktywem harcerskim Technikum Mechanicznego w Białymstoku dotyczące pomocy w pracach związanych przede wszystkim z zagospodarowaniem placu przedszkolnego oraz naprawy zabawek. Później dyrekcja, personel i uczniowie szkoły wiele razy pomagali dla przedszkola, np. przy porządkowaniu posesji czy uświetnieniu imprezy z okazji Dnia Dziecka. Ta doskonała współpraca z Technikum Mechanicznym utrzymała się do dnia dzisiejszego. Przedszkole doświadcza nieustannej pomocy ze strony szkoły, od wielu lat dzieci 5- i 6- letnie uczestniczą w organizowanych w bibliotece szkoły spotkaniach poświęconych rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

            W trzecim roku istnienia placówki tj. 1973 zostały wprowadzone w przedszkolu tzw. ,,dni otwarte”, w czasie których rodzice mogli zapoznać się z zajęciami prowadzonymi w przedszkolu. Organizowanie ,,dni otwartych” kontynuowane jest w przedszkolu rokrocznie, w czasie ogłoszonej rekrutacji.

             W budynku przedszkola usytuowany był gabinet metodyczny, w którym pracował doradca metodyczny. W związku z tym nauczycielki przedszkola niejednokrotnie przeprowadzały zajęcia otwarte i pokazowe dla innych nauczycieli oraz studentów, prowadziły też praktyki studentów.

Kolejnym dyrektorami przedszkola były:

  1. Pani Eleonora M.
  2. Pani Krystyna W.
  3. Pani Władysława K.
  4. Pani Wiesława J.
  5. Pani Alicja K.
  6. Pani Anna K.- od 2002r.

            W przedszkolu prowadzone było maksymalnie 6 oddziałów: 5 z nich mieściło się w budynku przedszkolnym przy ul. Broniewskiego 25, a 1 w bloku przy ul. Gruntowej 5.

            W najtrudniejszym dla przedszkola okresie spowodowanym zgłoszeniem zbyt małej ilości dzieci, od 1 września 2004r. w placówce zorganizowano tylko 3 oddziały. Ta sytuacja nie trwała jednak długo, od 1 grudnia 2005r. pracowały 4 oddziały.

            W 2003r. ogłoszono w placówce konkurs na nazwę przedszkola. W dniu 18 listopada 2004r. miała miejsce w przedszkolu uroczystość nadania nazwy. Od tej pory pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Samorządowe Nr 29 ,,Fantazja” w Białymstoku. Wtedy też powstało logo przedszkola, które zostało zawieszone na frontowej ścianie budynku.

            W dniu 17 czerwca 2005r. zorganizowano spotkanie absolwentów przedszkola. Miało ono charakter uroczystości pt. ,,Jeszcze raz spotkajmy się w przedszkolu”. Wzięło w niej udział ponad 80 gości: dzieci i rodziców.

                 W dniu 18 listopada 2010r. odbyła się uroczystość Jubileuszu 40 - lecia przedszkola, a w dniu 18 listopada 2015r. świętowaliśmy Jubileusz 45 - lecia naszej placówki.

            Aktualnie w przedszkolu jest zorganizowane 5 oddziałów, do których uczęszcza około 125 dzieci.

Zarówno budynek, jak i plac przedszkolny są nieustannie modernizowane. Jesienią 2014r. budynek przedszkola przeszedł termomodernizację. Teraz jest kolorowy i estetyczny, a swoim wyglądem zachęca dzieci do przekroczenia jego progu.


 

Jubileusz 45- lecia
Przedszkola Samorządowego Nr 29 „Fantazja”
w Białymstoku

18 listopada 2015r. odbyła się w przedszkolu Uroczystość
z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności naszej placówki.

Zaproszenie do udziału w Uroczystości przyjęli zarówno przedstawiciele władz duchownych, jak i świeckich, związków zawodowych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, metodycy wychowania przedszkolnego, emeryci i renciści - byli pracownicy, a także Zarząd Rady Rodziców. Podczas uroczystości pani dyrektor Anna Krzywosz przypomniała zebranym historię przedszkola. Dzieci z poszczególnych grup wiekowych, pod czujnym okiem kadry pedagogicznej zaprezentowały przygotowany program artystyczny. Z okazji jubileuszu społeczność przedszkola otrzymała wiele serdecznych życzeń i pamiątek. Przedszkole podziękowało zebranym za wieloletnią współpracę oraz doświadczaną pomoc.

Po części oficjalnej zaproszono gości na poczęstunek.

Jesteśmy pełni optymizmu i nadziei na przyszłość, że przedszkole nadal będzie funkcjonowało tak dobrze, jak do tej pory, że będziemy nadążać za wszelkimi zmianami, stawiać czoła nowym wyzwaniom i oczekiwaniom.
A naszym wychowankom życzymy dużo radości, wielu sukcesów oraz wspaniałego, wszechstronnego rozwoju!

                                                                           Personel przedszkola

 

 

 

góra strony