logo Przedszkola Samorządowego nr 29 Fantazja w Białymstoku
wyszukaj           

Przedszkole Samorządowe nr 29 w Białymstoku

Opłaty: 

 

Opłata za usługi przedszkola:

- Stawka żywieniowa  -  4,40 zł 

 

- Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne  nauczanie, wychowanie i opiekę (podstawa programowa) wynosi ustawowe – 1zł.

 

 

Fundusz Rady Rodziców:

- za pierwsze dziecko w rodzinie – 100 zł

- za kolejne dziecko – 50 zł 

 

 

 

góra strony