logo Przedszkola Samorządowego nr 29 Fantazja w Białymstoku
wyszukaj           

Przedszkole Samorządowe nr 29 w Białymstoku

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

730   _   1230  - BEZPŁATNA REALIZACJA MINIMUM PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
600  _ 830  - schodzenie się dzieci, zabawy swobodne lub zabawy i ćwiczenia kierowane przez nauczycielkę, praca  indywidualna, słuchanie literatury dziecięcej, zabawa ruchowa (ćwiczenia poranne - dzieci starsze), mycie rąk
830  -  śniadanie

900  - zajęcia edukacyjne

1000    (1015- dzieci starsze) - zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer
(w razie niepogody zabawy swobodne lub zabawy i ćwiczenia kierowane przez nauczycielkę w sali), mycie rąk

1130  - obiad

1200 - leżakowanie (dzieci młodsze)

     - zabawy i ćwiczenia wyciszające, słuchanie literatury dziecięcej, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer (dzieci starsze)

1400 - prace porządkowo- użyteczne, zabawa ruchowa, mycie rąk

1430 - podwieczorek

1500 – 1730 - zabawy swobodne lub zabawy i ćwiczenia kierowane przez nauczycielkę (w sali lub ogrodzie przedszkolnym), praca indywidualna, zabawy ruchowe, pomoc psychologiczno- pedagogiczna, prace porządkowo- użyteczne, rozchodzenie się dzieci

 

 

góra strony