logo Przedszkola Samorządowego nr 29 Fantazja w Białymstoku
wyszukaj           

Przedszkole Samorządowe nr 29 w Białymstoku

  

 

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA ZE ŚRODOWISKIEM
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

L.p.

Formy współpracy

Termin realizacji

Sposoby realizacji

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

Kontynuowanie współpracy ze Szkołami Podstawowymi Nr 7,15
i 29 w Białymstoku

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z innymi placówkami oświatowymi, kulturalnymi, i innymi- świadczącymi usługi na rzecz oświaty

 • przedszkolami

 • szkołami podstawowymi

 • Zespołem Szkół Mechanicznych
  w Białymstoku

 • Miejskim Domem Kultury
  w Białymstoku

 • klubem osiedlowym ,,Relaks”
  w Białymstoku

 

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku, poradniami niepublicznymi

 

 

 

 

 • Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA Oddział w Białymstoku

 

 

 • Grupa artystyczna Arte – Muza

w Białymstoku

 

 • Operą
  i Filharmonią Podlaską

 • kinami, Białostockim Teatrem Lalek, muzeami, innymi

 

Współpraca ze służbami mundurowymi:
- straż miejska,
- policja
- straż pożarna
- wojsko,
- saperzy

 

Wycieczki

 • edukacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 • turystyczne

 

 

Podejmowanie akcji

 

 

 

 

 

 

 

Podejmowanie własnych inicjatyw, promowanie placówki w środowisku

 

 

 

 

 

Nawiązywanie nowej współpracy, w tym
z seniorami, np. grupą artystyczną WBREW ze Stowarzyszenia Akademia + 50, Klubem seniorów przy ul Białej
w Białymstoku

 

Poszukiwanie
i pozyskiwanie sponsorów

 

 

Udział nauczycieli
w projektach, programach, grantach

 

 

 

Współpraca z ośrodkami szkoleniowymi, np. MODM, CEN, CKU, KLANZA w Białymstoku, osobami i firmami prywatnymi szkolącymi kadrę oświatową

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj/ Czerwiec 2016r.

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny- zgodnie z opracowanym wnioskiem, projektem

 

Cały rok szkolny

- Wzajemne odwiedzanie się na placówkach

- Poznanie otoczenia szkół, nabycie orientacji w budynkach

- Udział dzieci 5- 6- letnich w lekcjach klasy I- ej

- Współpraca z nauczycielkami świetlicy

- Zaproszenie nauczycieli i uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkole do przedszkola na wybrane uroczystości i imprezy przedszkolne- wspólne zabawy, organizowane konkursy

 

 

- Poznanie oferty zajęć dodatkowych szkół

 

- Przygotowywanie dzieci uzdolnionych
i ich udział w ogłaszanych konkursach, turniejach

 

- Zajęcia w szkolnej bibliotece, udział przedszkola w imprezie zorganizowanej przez szkołę pt. „Dzień Dziecka
z Mechanikiem”, kontakty okolicznościowe

 

 

- Udział przedszkolaków w ogłaszanych przez MDK konkursach

 

- Występy przedszkolaków w klubie: pokaz Jasełek oraz występy dla seniorów z okazji Dnia Babci
i Dziadka, korzystanie z zaproszeń klubu: udział
w konkursach, oglądanie przedstawień teatralnych

- Zorganizowanie logopedycznych badań przesiewowych oraz konsultacji logopedycznych na terenie przedszkola
z udziałem logopedy z Poradni Psychologiczno- pedagogicznej Nr 2
w Białymstoku, kierowanie dzieci na badania psychologiczno- pedagogiczne, zapraszanie pracowników poradni do przeprowadzenia prelekcji an terenie przedszkola, konsultacje

 

- Korzystanie z ofert Centrum (warsztaty, spotkania, prelekcje), zorganizowanie na terenie przedszkola konsultacji dla rodziców poprowadzonych przez pracowników Centrum, kierowanie dzieci i rodziców do Centrum

 

- Udział dzieci 5 i 6- letnich w koncertach

muzycznych w wykonaniu muzyków
z Opery i Filharmonii Podlaskiej

 

- Wyjścia dzieci do instytucji kulturalnych na filmy, przedstawienia, wystawy

- Organizowanie koncertów muzycznych dzieciom5- 6- letnim na terenie przedszkola

- Wyjścia dzieci na filmy, przedstawienia teatralne, wystawy, organizowanie dzieciom przedstawień teatralnych pokazów na terenie placówki

 

- Organizowanie prelekcji, zajęć edukacyjnych, spotkań z pracownikami służb mundurowych, organizowanie wycieczek dzieciom 5- 6- letnim do siedzib służb mundurowych

 

 

 

 

 

- Zapoznanie dzieci z działalnością wybranych punktów usługowych i instytucji, np.:

 • sklepu spożywczego

 • budki owocowo- warzywnej

 • poczty

 • przychodni

 • straży pożarnej

 • inne

 

- Zorganizowanie wycieczki np. poza miasto, do ZOO, udział w przewidzianych atrakcjach

 

- Udział dzieci i nauczycieli w różnego typu akcjach ogłaszanych na terenie miasta oraz o szerszym zasięgu, np.:

 • charytatywnych

 • ekologicznych

 • społecznych

 •  

 

- Organizowanie w przedszkolu ,,Dni otwartych”

- Organizowanie w przedszkolu ,,Dni adaptacyjnych”

- Udział dzieci i nauczycieli w imprezach miejskich, np.:

 • ,,Święto Flagi”

 • ,,Festyn Edukacyjny”

 

- Nawiązanie współpracy z instytucjami,
hurtowniami, placówkami, stowarzyszeniami, klubami.

 

 

 

 

 

 

- Poszukiwanie sponsorów nagród, materiałów budowlanych, wyposażenia, zabawek, pomocy dydaktycznych, książek

 

- Zgłaszanie udziału przedszkola (wybranego oddziału) w różnego rodzaju projektach, programach, np. o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, wychowawczym

 

 

- Udział pracowników przedszkola
w różnych wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego

 

 

Opracowała; mgr Anna Krzywosz- dyrektor

 

góra strony