logo Przedszkola Samorządowego nr 29 Fantazja w Białymstoku
wyszukaj           

Przedszkole Samorządowe nr 29 w Białymstoku

 

Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc czerwiec 2018r.

 

Lp.

Forma współpracy

Cel

Termin

Uwagi

1.

Kontakty indywidualne
z zarządem Rady Rodziców

Omawianie spraw przedszkola, zakup sprzętu na plac przedszkolny
z funduszu Rady Rodziców

Miesiąc czerwiec
2018r.

 

2.

Zebranie Rady Rodziców

Podsumowanie pracy Rady Rodziców
w roku szkolnym 2017/2018

Miesiąc  czerwiec

2018r.
godz. 16.00

Dokładny termin będzie podany w ogłoszeniu

3.

Sponsoring rodziców

Gromadzenie środków
w ramach funduszu Rady Rodziców

Miesiąc czerwiec
2018r.

 

4.

Rozstrzygnięcie konkursu wewnątrzprzedszk. pt. „Białystok, moje miasto”

Wzmacnianie więzi rodzinnych, integrowanie przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dziecka

Podsumowanie konkursu -
4 czerwca

2018r., podczas obchodów „Dnia Dziecka’

 

5.

Zorganizowanie konsultacji logopedycznych dla rodziców dzieci
5 i 6- letnich

- Konsultacje dla rodziców z logopedą
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku - Panią Jolantą Borowską

11 czerwca 2018r.
w godz. 12.00- 16.00

 

6.

 

Zaproszenie rodziców do udziału w org.
w przedszkolu imprezie pt. ,,Turniej Niepodległości”- przedszkolna impreza sportowa

- Wzmacnianie więzi rodzinnych

- Promowanie zdrowego stylu życia

- Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci oraz pozostałych uczestników imprezy

- Uczenie ,,zdrowej rywalizacji”

- Udział w zabawach, konkursach sportowych

14 czerwca  2018r.
godz.
15.00

 

7.

 

Zaproszenie rodziców do udziału w org.
w przedszkolu uroczystości ,,Żegnaj przedszkole”- zakończenie roku przedszkolnego

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym

- udział rodziców w imprezie przedszkolnej

- podziękowanie rodzicom za wieloletnią współpracę
- nadanie tytułu ,,Przyjaciel Przedszkola” rodzicom najbardziej aktywnym społecznie

20 czerwca 2018r.,  godz. 15.00
 oddz. IV „Zajączki”
i
21 czerwca 2018r.,
 godz. 15.00
oddz. V „Pszczółki”

 

8.

 

 

Zamieszczanie artykułów o treści psych. - pedag. na:

- Tablicy Informacyjnej dla Rodziców

Pedagogizacja rodziców na temat:

 • ,,Międzynarodowy Dzień Dziecka,
 • VII Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom”
 •  „Prawa dziecka”
 • ,,Bezpieczne wakacje”

Miesiąc czerwiec
2018r.

 

9.

Systematyczne kontakty indywidualne
z rodzicami

Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach
- omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych
i opiekuńczych

Miesiąc czerwiec
2018r.

 

10.

 

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych oraz innych wytworów dzieci w holu przedszkola

Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci

Miesiąc czerwiec
2018r.

 

11.

 

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym

- prezentacja ciekawych zawodów, pasji 

- udział rodziców w zajęciach otwartych (obserwowanie postępów dziecka)

- pomoc rodziców w opiece nad dziećmi przy organizowanych wyjściach

- udział rodziców w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”

Miesiąc czerwiec 2018r.
 

 

 

Org. zajęć otwartych zgodnie
z ustaleniami

w danym oddziale

12.

 

 

Informowanie rodziców

Umieszczanie na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola wszelkich ogłoszeń, zaproszeń, podziękowań, oraz informacji.

Miesiąc czerwiec 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc maj 2018r.

 

Lp.

Forma współpracy

Cel

 

Termin

Uwagi

1.

Kontakty indywidualne
z Zarządem Rady Rodziców

Omawianie spraw przedszkola, podpisywanie pism przez wyznaczonych przedstawicieli Rady Rodziców

Miesiąc maj
2018r.

 

2.

Sponsoring rodziców

Gromadzenie środków
w ramach funduszu Rady Rodziców;
- zbieranie środków finansowych przez przedstawicieli Rady Rodziców na potrzeby przedszkola: zabawki, pomoce dydaktyczne, wyposażenie

Miesiąc maj 2018r.

 

Dokładne terminy
i godziny
będą podane  w ogłoszeniu

3.

Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców

Zaproszenie rodziców do udziału
w organizowanym wewnątrzprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Białystok moje miasto”- praca przestrzenna

Miesiąc maj 2018r.

Przyjmowanie prac konkursowych
w terminie podanym
w ogłoszeniu

 

4.

 

 

Pedagogizacja
rodziców

 

Zorganizowanie
w przedszkolu prelekcji dla rodziców pt. „Wczesne wspomaganie dziecka”- prowadzone przez psychologa
p. Justynę Wiktoruk z Fundacji Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku
Zamieszczanie artykułów o treści psychologiczno- pedagogicznej na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców:
-  „Dzień Flagi”, „Konstytucja 3 Maja”
- „Programowanie dla przedszkolaków”
- Międzynarodowy Dzień Rodziny”

 

9 maja 2018r.,  godz. 16.30

 

5.

 

 

Zorganizowanie
w przedszkolu konsultacji logopedycznych dla rodziców

 

Konsultacje logopedyczne dla rodziców poprowadzone przez logopedę
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku,
p. Jolantę Borowską

 

14 maja
2018r.,
w godz.
12.00 - 16.00

 

6.

 

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym

- prezentacja ciekawych zawodów, pasji

w ramach ,,Dnia Pasji i Talentów”;

 

- udział rodziców w zajęciach otwartych (obserwowanie postępów dziecka)

 

- pomoc rodziców w opiece nad dziećmi: wyjście do teatru,  wycieczka, itp.

- włączanie się rodziców w ogłoszone na terenie przedszkola akcje: charytatywne, społeczne, ekologiczne

Miesiąc maj 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Org. zajęć otwartych zgodnie
z ustaleniami

w danym oddziale

7.

 

Zaproszenie rodziców dzieci nowo zapisanych do przedszkola na org. ,,Dni adaptacyjne”

- Udział dzieci nowo zapisanych do przedszkola w zabawach swobodnych
i zorganizowanych w sali i ogrodzie przedszkolnym oraz zorganizowanych przez nauczycieli przedszkola: integracyjnych, plastycznych, muzycznych i ruchowych

- krótka prelekcja dla rodziców dotycząca dobrej adaptacji dziecka do przedszkola, wręczanie broszurek informacyjnych o przedszkolu

15 - 16 maja
2018r.
godz. 1600

 

8.

Zaproszenie rodziców na org.
w przedszkolu uroczystości
i imprezy

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym -

udział rodziców w:

- obchodach Dnia Matki i Ojca

 

 

 


- ,,Festynie rodzinnym”- wspólne zabawy, sprzedaż ciasta wykonanego przez personel, zbieranie funduszy na potrzeby placówki

 

 

 

24, 25 maja 2018r.
 

 

 

29 maja 2018r.
godz. 1500

Godziny uroczystości będą podane
w ogłoszeniach
poszczególnych oddziałów

9.

 

Współpraca
dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Współpraca rodziców i nauczycieli
 zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

Miesiąc maj
2018r.

 

10.

 

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych oraz innych wytworów dzieci w holu przedszkola

Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci

Miesiąc maj
2018r.

 

11.

Systematyczne kontakty indywidualne
z rodzicami

Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach
- omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych

Miesiąc maj 2018r.

 

12.

 

 

Informowanie rodziców

Umieszczanie na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców wszelkich ogłoszeń, informacji, zaproszeń, podziękowań

Miesiąc maj 2018r.

 

 

 

 

 


Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc kwiecień 2018r.

 

Lp. Forma współpracy Cel Termin Uwagi

1.

Kontakty indywidualne
z zarządem Rady Rodziców
Omawianie spraw przedszkola. Miesiąc kwiecień
2018r.

 

 

 

 

2.

 

Sponsoring rodziców

Gromadzenie środków
w ramach funduszu Rady Rodziców, przekazywanie środków finansowych przez Radę Rodziców na potrzeby placówki.

Przekazanie na rzecz przedszkola książek z literatury dziecięcej (nowych
i używanych) w ramach ,,Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci”.

Miesiąc kwiecień
2018r.

 

 

3.

Zorganizowanie prelekcji dla rodziców dzieci
5 i 6- letnich
(rocznik 2011
i 2012)

Pedagogizacja rodziców nt.
,,Gotowość dziecka do podjęcia nauki
w szkole podstawowej” przez:

 • Panią A. Gawryluk- psychologa
  z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2
  w Białymstoku

Panią K. Korniłowicz
i Panią K. Herbreder- nauczycielki ze Szkoły Podstawowej
Nr 15 w Białymstoku

10 kwietnia
2018r.,
godz. 15.30
 

4.

Konsultacje logopedyczne dla rodziców Konsultacje dla rodziców  z logopedą
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku, Panią J. Borowską
 - przekazanie informacji na temat występujących u dzieci wad wymowy
- zaproponowanie pomocy logopedycznej przez poradnię oraz zestawu ćwiczeń do wykonywania
w domu
16 kwietnia 2018r.,
w godz.
12.00- 16.00

 
 

5.

 

Zamieszczanie artykułów o treści psychologiczno- pedagogicznej na:

- Tablicy Informacyjnej dla Rodziców

Pedagogizacja rodziców na temat:

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

 -„22 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Ziemi”

Miesiąc kwiecień
2018r.

 

6.

 

 

Systematyczne kontakty indywidualne
z rodzicami
Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach
- omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych.
Miesiąc kwiecień 2018r.  

7.

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych oraz innych wytworów dzieci w holu przedszkola Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci.
Miesiąc kwiecień
2018r.

 

8.

 

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym

- prezentacja ciekawych zawodów, pasji

- pomoc rodziców w zorganizowaniu wycieczek do ich zakładów pracy

- czytanie dzieciom (przez chętnych rodziców) wybranych utworów
z literatury dziecięcej w ramach akcji ,,Kwiecień miesiącem czytelniczym”

- udział rodziców w zajęciach otwartych (obserwowanie postępów dziecka)

- pomoc rodziców w opiece nad dziećmi, np. przy różnych wyjściach

Miesiąc kwiecień 2018r.

 

Org. zajęć otwartych zgodnie
z ustaleniami

w danym oddziale

 

9.

 

Informowanie rodziców Wydanie rodzicom „Informacji
o gotowości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego”.
Do
30 kwietnia 2018r.

 

Opracowała:
                                                                                            mgr Anna Krzywosz- dyrektor

 

Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc marzec 2018r.

 

Lp.

Forma współpracy

Cel

Termin

Uwagi

1.

Kontakty indywidualne
z Zarządem Rady Rodziców
Omawianie spraw przedszkola,  konsultacje w sprawie wydatkowania funduszu Rady Rodziców (według wcześniejszych ustaleń)
 
Miesiąc marzec
2018r.

 

 

 

 

2.

 

Konsultacje logopedyczne dla rodziców Konsultacje dla rodziców  z logopedą
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku, Panią J. Borowską
 - przekazanie informacji na temat występujących u dzieci wad wymowy
- zaproponowanie pomocy logopedycznej przez poradnię oraz zestawu ćwiczeń do wykonywania
w domu
12 marca 2018r.
godz.
12.00- 16.00

 

3.

Sponsoring rodziców Gromadzenie środków
w ramach funduszu Rady Rodziców
Miesiąc marzec 2018r.  

4.

Zamieszczanie artykułów o treści psychologiczno- pedagogicznej

Pedagogizacja rodziców:

 • w gazetce ,,Fantazyjce” na temat:
„Gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego”
Miesiąc marzec
2018r.
 

5.

 

Zorganizowanie
w przedszkolu konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców 
– w ramach realizacji Rocznego Planu Pracy

Wzmacnianie więzi rodzinnych:
- wspólne wykonanie przez dziecko
i rodziców (innych członków rodziny) pracy na konkurs plastyczny: ,,Najpiękniejsze zakątki Podlasia” (technika dowolna)

 

Przynoszenie prac do dnia
9 marca

2018r.

 

6.

 

 

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych oraz innych wytworów dzieci w holu przedszkola Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci
Miesiąc marzec
2018r.

 

7.

Zorganizowanie prelekcji dla rodziców Pedagogizacja rodziców na temat: „Gotowość dziecka do podjęcia nauki
w szkole podstawowej” przeprowadzona przez specjalistę
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku  oraz nauczycieli nauczania początkowego ze Szkoły Podstawowej Nr 15 w Białymstoku
Miesiąc marzec
(lub kwiecień)
2018r.

Dokładny termin zostanie podany
w ogłoszeniu

8.

 

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym:

- udział rodziców w zajęciach otwartych (obserwowanie postępów dziecka)

 - prezentacja ciekawych zawodów, pasji przez rodziców

- udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”- czytanie dzieciom książek przez rodziców,
 w poszczególnych oddziałach

- pomoc rodziców w opiece nad dziećmi: wyjścia do różnych instytucji, placówek
Miesiąc marzec
2018r.

Org. zajęć otwartych zgodnie
z ustaleniami

w danym oddziale

9.

 

Systematyczne kontakty indywidualne
z rodzicami
Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach
- omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych
Miesiąc marzec
2018r.

 

10.

Informowanie rodziców

Umieszczanie na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców wszelkich ogłoszeń, informacji, w tym informacji dotyczących rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Miesiąc marzec
2018r.

 

 

 

Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc luty 2018r.

 

Lp.

Forma współpracy

Cel

Termin

Uwagi

1.

Kontakty indywidualne
z zarządem Rady Rodziców

- Omawianie spraw przedszkola,
 - Podpisywanie pism przez wyznaczonych przedstawicieli Rady Rodziców

Miesiąc luty
2018r.

 

 

 

 

2.

 

Konsultacje logopedyczne dla rodziców

Konsultacje dla rodziców dzieci 5-6- letnich z logopedą p. J. Borowską
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2
w Białymstoku
 - przekazanie informacji nt. występujących u dzieci wad wymowy
- zaproponowanie pomocy logopedycznej przez poradnię oraz zestawu ćwiczeń do wykonywania
w domu

12 lutego 2018r.
w godz. 12.00- 16.00

 

3.

Sponsoring rodziców

Gromadzenie środków
w ramach funduszu Rady Rodziców, zakup pomocy dydaktycznych na rzecz przedszkola- zgodnie
 z ustaleniami

Miesiąc luty 2018r.

Dokładne terminy

zostaną podane
w Ogłoszeniu

4.

Zorganizowanie
zebrań grupowych dla rodziców

- Omawianie spraw grupowych  
- Podsumowanie I półrocza

Miesiąc luty

2018r.

Dokładne terminy zebrań

zostaną podane
w Ogłoszeniach

5.

 

Zorganizowanie
w przedszkolu konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt. ,,Najpiękniejsze zakątki Podlasia” (technika dowolna)

- Wzmacnianie więzi rodzinnych
- Rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych dzieci oraz członków ich rodzin

Miesiąc luty 2018r.

Przyjmowanie prac konkursowych
w terminie podanym
w Ogłoszeniu

 

6.

 

 

Zamieszczanie artykułów o treści psychologiczno- pedagogicznej na:

- Tablicy Inform. dla Rodziców

Pedagogizacja rodziców

- „Gimnastyka buzi i języka - czyli ćwiczenia wspomagające artykulację”

-  ,,Uczucia i ich rola w naszym życiu”- Walentynki”

- ,,Luty miesiącem bezpiecznego Internetu”

- Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Miesiąc luty
2018r.

 

7.

Systematyczne kontakty indywidualne
z rodzicami

- Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach
- Omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych
i opiekuńczych

Miesiąc luty
2018r.

 

8.

 

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych oraz innych wytworów dzieci w holu przedszkola

Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci

Miesiąc luty
2018r.

 

9.

 

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

-  Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym

- Prezentacja ciekawych zawodów, pasji

- Udział rodziców w zajęciach otwartych (obserwowanie postępów dziecka)

- Pomoc rodziców w opiece nad dziećmi: wyjścia do teatru, itp.

Miesiąc luty
2018r.

Org. zajęć otwartych zgodnie
z ustaleniami

w danym oddziale,

Termin podany
w Ogłoszeniu

10.

Informowanie rodziców

Umieszczanie na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców wszelkich ogłoszeń, informacji, w tym informacji dotyczących rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Miesiąc luty
2018r.

 

 

 

Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc styczeń 2018r.

 

Lp.

Forma współpracy

Cel

Termin

Uwagi

1.

Kontakty indywidualne
z rodzicami

Udzielanie informacji, niesienie pomocy,  np. rodzicom zapisującym dzieci do przedszkola.

Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach:
- omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych
i opiekuńczych.
Omawianie spraw organizacyjnych.

Miesiąc styczeń
2018r.

 

2.

Zajęcia otwarte
 i zebrania grupowe
z rodzicami

Omawianie spraw grupowych
Obserwowanie postępów dziecka

Miesiąc styczeń
2018r.

Terminy zostaną podane na ogłoszeniach

 

3.

Zamieszczanie artykułów o treści psychologiczno- pedagogicznej na:

- Tablicy Informacyjnej dla Rodziców

Pedagogizacja rodziców, między innymi na temat:

- „Bale w karnawale”;
- ,,Pamiętajmy o osobach starszych!”.

Miesiąc styczeń
2018r.

 

4.

Konsultacje logopedyczne dla rodziców

Konsultacje dla rodziców dzieci 5-6- letnich z logopedą z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2
w Białymstoku:
 - przekazanie informacji nt. występujących u dzieci wad wymowy;
- zaproponowanie pomocy; logopedycznej przez poradnię oraz zestawu ćwiczeń do wykonywania
w domu.

15 stycznia
2018r.,
godz.12.00-16.00

 

Należy zapisać się wybraną godzinę. Lista jest  wyłożona
 w holu przedszkola

5.

Uroczystości przedszkolne
 

Współpraca z rodzicami przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych:
-  ,,Choinki Noworocznej”;


-  ,,Dzień Babci i Dziadka”

(zakup paczek dzieciom do grup przez ,,trójki grupowe”, odpowiedni ubiór dzieci na uroczystości, sponsorstwo słodyczy i owoców na poczęstunek dla seniorów).

10 stycznia
2018.,
godz. 9.00

 

 

19 i 22 stycznia

2018r.

 

 

 

 

 

 

Dokładne terminy
i godziny zostaną podane na ogłoszeniach poszcz. oddziałów

6.

 

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych oraz innych wytworów dzieci w holu

Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci.

Miesiąc styczeń
2018r.

 

 

7.

 

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym:
- zachęcanie rodziców do udziału
w rożnych akcjach, przedsięwzięciach ogłaszanych na terenie placówki;

- dostarczanie przez rodziców różnych materiałów, sponsorowanie zabawek, pomocy;

- prezentacja ciekawych zawodów, pasji;

- pomoc rodziców w opiece nad dziećmi: wyjścia na wycieczki, na spacer;

- pomoc rodziców w wyjściu do osiedlowego Klubu Relaks z okazji Dnia Babci i Dziadka org. dla seniorów;

- pomoc rodziców przy występach dzieci  np. pokaz Jasełek, występy koła gry na flażoletach (odpowiedni ubiór, rekwizyty, itd.).

Miesiąc styczeń
2018r.

 

8.

 

Informowanie rodziców

Umieszczanie na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców wszelkich ogłoszeń, informacji, zaproszeń, podziękowań.
 

Miesiąc styczeń
2018r.

 

 

Opracowała:
mgr Anna Krzywosz- dyrektor


 

 

                Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc grudzień 2017r.

Lp.

Forma współpracy

Cel

Termin

Uwagi

1.

Kontakty indywidualne
z rodzicami

Niesienie pomocy rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola.

Omawianie spraw organizacyjnych.
Udzielanie informacji.
Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach:
- omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych.

Miesiąc grudzień
2017r.

 

 

 

 

 

 

2.

 

Informowanie rodziców

Umieszczanie na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola wszelkich ogłoszeń, informacji, zaproszeń, podziękowań.

Miesiąc grudzień
2017r.

 

3.

 

Konsultacje logopedyczne dla rodziców

Konsultacje logopedyczne dla rodziców dzieci 5- 6- letnich z logopedą z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2
w Białymstoku, Panią J. Borowską
- przekazanie informacji na temat
występujących u dzieci wad wymowy
- zaproponowanie pomocy logopedycznej przez poradnię

11 grudnia
2017r.,

godz.
12.00- 16.00

 

4.

Działalność społeczna rodziców na rzecz przedszkola

Zakup przez wybrane ,,trójki grupowe” paczek na Mikołajki.

Współudział w organizacji uroczystości ogólnoprzedszkolnej ,,Spotkanie opłatkowe” (pomoc przy skompletowaniu strojów do przebrania, rekwizytów)

Miesiąc grudzień 2017r.
 

 

5.

Uroczystość
w oddziale IV ,,Zajączki”
z udziałem rodziców:
,,Spotkanie opłatkowe”

Wspólne świętowanie

- obejrzenie ,,Jasełek”
- śpiewanie kolęd
- złożenie życzeń świątecznych
i noworocznych

18 grudnia 2017r.

godz. 9.30 (dzieciom,
personelowi przedszkola, byłym pracownikom)

i 19 grudnia 2017r.,
godz. 15.30
(dla rodziców,
z udziałem zaproszonych gości)

 

6.

Wykonanie gazetek ściennych, zamieszczanie artykułów
o treści psychologiczno- pedagogicznej na:

- Tablicy Informacyjnej dla Rodziców
- w gazetce ,,Fantazyjce”

Wzbogacanie wiedzy, w tym  pedagogizacja rodziców na temat:

- ,,Imieniny Mikołaja”

- ,,Pomagajmy potrzebującym”

- ,,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku 2018”

 

 

 

 

 

 

- Rozwijanie zdolności matematycznych dzieci

 

 

7.

 

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych
i innych wytworów dzieci oraz członków ich rodzin podczas spotkania wszystkich grup, podsumowania

- Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci.
- Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego ,,Ja w moim mieście”-wręczenie dzieciom nagród

Miesiąc grudzień
2017r.

6 grudnia 2017r.

 

 

 

 

 

8.

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym

- czytanie dzieciom wybranych utworów z literatury dziecięcej przez chętnych rodziców

- prezentacja ciekawych zawodów, pasji

- dostarczanie przez rodziców różnych materiałów, sponsorowanie zabawek, pomocy

- pomoc rodziców w opiece nad dziećmi:

np. wyjście reprezentacji przedszkola do osiedlowego klubu ,,Relax” Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Rodzina Kolejowa” na spotkanie z seniorami, wspólne kolędowanie
- udział rodziców w różnych akcjach typu:

 • ogólnopolskiej akcji ,,Góra Grosza 2017”
 • ogólnopolskiej akcji „Serce za odwagę”
 •  miejskiej akcji „Możesz i Ty zostać darczyńcą”

Miesiąc grudzień
2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zgłoszenia chęci udziału do n- lek danego oddziału
 

- termin do ustalenia

9.

 

Sponsoring rodziców

- Gromadzenie środków w ramach funduszu Rady Rodziców.

- Pomoc rodziców w ubraniu choinek
w salach poszczególnych oddziałów- sponsoring ozdób świątecznych

Miesiąc grudzień
2017r.

 

 

                                                                                           Opracowała: mgr Anna Krzywosz- dyrektor

 

Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc listopad 2017r.

 

Lp.

Forma współpracy

Cel

Termin

Uwagi

1.

Kontakty indywidualne
z zarządem Rady Rodziców

Omawianie spraw przedszkola, włączanie Rady Rodziców
w działalność społeczną na rzecz placówki

Miesiąc listopad
2017r.

 

2.

Zorganizowanie
w przedszkolu konkursu fotograficznego dla dzieci i rodziców 
– w ramach realizacji Rocznego Planu Pracy

Wzmacnianie więzi rodzinnych:
- wspólne wykonanie przez dziecko
i rodziców (innych członków rodziny) zdjęcia na konkurs fotograficzny
pt. „Ja w moim mieście”

 

Miesiąc listopad

2017r.

 

3.

 

 

Konsultacje logopedyczne dla rodziców

Badania logopedyczna przesiewowe dzieci 5- letnich przez logopedę
 z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku, Panią J. Borowską
- przekazanie informacji na temat
występujących u dzieci wad wymowy
- zaproponowanie pomocy logopedycznej przez poradnię

 6 listopada 2017r.,

od godz. 12.00
 

 

4.

 

 Wykonanie dekoracji z okazji Święta Niepodległości 11 listopada”
w witrynie okiennej, w holu

- Oglądanie wystawy przez rodziców

8- 14 listopada 2017r.,
 

 

5.

 

 

 

Zaproszenie rodziców na uroczystość przedszkolną
 „Patriotyczne śpiewanie”

- Udział rodziców i innych członków rodzin w uroczystości
- Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

7 listopada 2017r.,

godz. 15.30

 

6.

 

Zaproszenie rodziców na imprezę przedszkolną- „Razem na scenie”- III Festiwalu Piosenki Rodzinnej 2017

- Udział rodziców wraz z dziećmi
w imprezie; prezentacja przygotowanych piosenek

23 listopada
2017r.,
 godz. 15.00

 

 

7.

 

 

Zamieszczanie artykułów o treści psychologiczno- pedagogicznej na:

- Tablicy Informacyjnej dla Rodziców
- w gazetce ,,Fantazyjce”

Pedagogizacja rodziców na temat:

gazetka ścienna:
 - „1  listopada – Wszystkich Świętych”
- ,,11 listopada- Dzień Niepodległości”

- artykuły:

„16  listopada- Międzynarodowy Dzień Tolerancji”
- „Wspomaganie rozwoju umysłowego, czyli edukacja matematyczna”

Miesiąc listopad
2017r.

 

8.

Systematyczne kontakty indywidualne
z rodzicami

Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach
- omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych

Miesiąc listopad
2017r.

 

9.

 

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych oraz innych wytworów dzieci w holu przedszkola

Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci

Miesiąc listopad
2017r.

 

10.

 

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym

- prezentacja ciekawych zawodów, pasji

- udział rodziców w zajęciach otwartych (obserwowanie postępów dziecka)

- pomoc rodziców w opiece nad dziećmi: wyjścia, wycieczki, itp.

Miesiąc listopad
2017r.

Org. zajęć otwartych zgodnie
z ustaleniami

w danym oddziale

11.

 

Zaproszenie rodziców do udziału w różnych akcjach: społecznych, charytatywnych, ekologicznych ogłoszonych na terenie placówki

Wspólne zbieranie:
- nakrętek plastikowych
- udział w akcji ,,Góra Grosza”

 

Miesiąc listopad
2017r.

 

12.

Informowanie rodziców

Umieszczanie na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców wszelkich ogłoszeń, informacji, podziękowań

Miesiąc listopad
2017r.

 

 

Plan współpracy przedszkola z rodzicami na miesiąc październik 2017r.

 

Lp.

Forma współpracy

Cel

Termin

Uwagi

1.

Kontakty indywidualne
z rodzicami

Udzielanie informacji, niesienie pomocy rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola. Przekazywanie bieżących informacji
o dzieciach;
- omawianie problemów wychowawczo- dydaktycznych
 i opiekuńczych, w razie potrzeby, na prośbę rodziców sporządzanie opinii
o dzieciach, objęcie dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
Omawianie spraw przedszkola.

Miesiąc październik
2017r.
 

 

2.

 

 

 

Badania logopedyczne

Badania przesiewowe dzieci
5 i 6- letnich (oddz. IV i V) przeprowadzone przez logopedę
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2
w Białymstoku, Panią J. Borowską
 - przekazanie informacji na temat
występujących u dzieci wad wymowy
- zaproponowanie pomocy logopedycznej przez poradnię

9 października 2017r.
godzina 12.00

 

3.

 

Uroczystości
 w oddziałach:
 I i II
,,Jestem już przedszkolakiem -pasowanie ,,malucha na przedszkolaka”

Wspólne świętowanie przyjęcia ,,maluchów” w grono przedszkolaków

24 (oddz. I)
i 25 (oddz. II) października 2017r.,
godz. 15.00

 

4.

Sponsoring rodziców

Gromadzenie środków
w ramach funduszu Rady Rodziców

Miesiąc październik
2017r.,

 

Dokładny termin zostanie podany
w ogłoszeniu

5.

 

 

Zamieszczanie artykułów o treści psychologiczno- pedagogicznej na:

- Tablicy Informacyjnej dla Rodziców

Pedagogizacja rodziców

- ,,Dzień Edukacji Narodowej”
- ,,Edukacja przyrodnicza dzieci
w wieku przedszkolnym”

 

Miesiąc październik
2017r.

 

6.

 

Prezentowanie prac plastyczno- technicznych oraz innych wytworów dzieci w holu przedszkola

Dostarczanie bieżących informacji
o umiejętnościach plastycznych
i technicznych dzieci

 

 

 

Miesiąc październik
2017r.

 

 

 

Na tablicach poszcz. oddziałów,
w holu wejściowym

7.

 

Udział rodziców
w procesie dydaktycznym, wychowawczym
i opiekuńczym przedszkola

 

Integrowanie środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym

- prezentacja ciekawych zawodów, pasji

- udział rodziców w zajęciach otwartych (obserwowanie postępów dziecka)

- pomoc rodziców w opiece nad dziećmi: wyjścia do galerii, wycieczki grupowe, itp.

 

Miesiąc październik
2017r.

Org. zajęć otwartych, wycieczek
i wszelkich wyjść zgodnie
z ustaleniami

w danym oddziale

8.

 

Zaproszenie rodziców do udziału w różnego typu akcjach, np. ,,Wózki za nakrętki”, „Żołędzie dla zwierząt”

Wspólne zbieranie plastikowych nakrętek, żołędzi, itd.

Miesiąc październik
2017r.

 

9.

Informowanie rodziców

Umieszczanie na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców wszelkich ogłoszeń, informacji

Miesiąc październik
2017r.

 

 

                                                                                                                           Opracowała:
                                                                                                                           mgr Anna Krzywosz- dyrektor

 

góra strony