Przedszkole Samorządowe Nr 29 w Białymstoku powstało w 1970 roku, szczególnie na potrzeby pracowników Białostockich Zakładów Przemysłu Bawełnianego “Fasty”. Zakłady te pełniły funkcję opiekuńczą wobec przedszkola. W trzecim roku istnienia placówki tj. w 1973 zostały wprowadzone w przedszkolu tzw. “dni otwarte”, w czasie których rodzice mogli zapoznać się z zajęciami prowadzonymi w przedszkolu. Organizowanie “dni otwartych” kontynuowane jest w przedszkolu każdego roku. W budynku przedszkola usytuowany był gabinet metodyczny, w którym pracował doradca metodyczny. W związku z tym nauczycielki przedszkola niejednokrotnie przeprowadzały zajęcia otwarte i pokazowe dla innych nauczycieli, prowadziły praktyki studenckie. Funkcję dyrektora przedszkola od roku 1970 kolejno pełniło 6 dyrektorek. W przedszkolu prowadzone było maksymalnie 6 oddziałów: pięć z nich mieściło się w budynku przedszkolnym przy ul. Wł. Broniewskiego 25, a jeden w bloku przy ul. Gruntowej 5. W najtrudniejszym dla przedszkola okresie, spowodowanym niżem demograficznym od 1 września 2004 r., w placówce zorganizowano tylko trzy oddziały.

Dzień 18 listopada wpisał się już wyraźnie w historię naszej placówki. 18 listopada 2004 r. zorganizowaliśmy uroczystość nadania nazwy dla naszego przedszkola. Od tej pory jego pełna nazwa brzmi: Przedszkole Samorządowe nr 29 “Fantazja” w Białymstoku. Wtedy też powstało logo przedszkola, które nawiązuje do jego nazwy. W dniu 18 listopada 2010 r. odbyła się uroczystość Jubileuszu 40-lecia przedszkola, a 18 listopada 2015 r. świętowaliśmy Jubileusz 45-lecia działalności naszej placówki. Aktualnie w przedszkolu jest zorganizowanych 5 oddziałów, do których uczęszcza 125 dzieci. Zarówno budynek, jak i plac przedszkolny są nieustannie modernizowane. Jesienią 2014 r. budynek przedszkola przeszedł termomodernizację. Teraz jest kolorowy i estetyczny, a swoim wyglądem zachęca dzieci do przekroczenia jego progu.

logo29_1

Nasze przedszkole współpracuje z innymi placówkami oświatowymi oraz różnymi instytucjami. Nie wyobrażamy sobie naszej działalności bez współpracy z innymi przedszkolami, szkołami podstawowymi, zwłaszcza nr 15, 29, 7 w Białymstoku, w których uczy się największy procent naszych absolwentów, bez wsparcia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku, czy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, bez kontaktów z Osiedlowym Klubem “Relaks” Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa w Białymstoku. Najdłużej, bo od kwietnia 1970 r. przedszkole współpracuje z Technikum Mechanicznym w Białymstoku. Ta doskonała współpraca utrzymała się przez wszystkie lata, do dnia dzisiejszego. Przedszkole doświadcza nieustannej pomocy ze strony szkoły: dzieci uczestniczą w organizowanych w bibliotece szkoły spotkaniach poświęconych rozwijaniu zainteresowań czytelniczych, w cyklicznych imprezach “Dzień Dziecka z Mechaniakiem”. Ze wszystkimi placówkami i innymi podmiotami staramy się rozszerzać zakres naszej współpracy, wzbogacając ją o nowe formy.

Od 2007 roku organizujemy Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny “W Krainie Fantazji”, do którego udziału zapraszamy inne przedszkola, w tym przedszkola o nazwie “Fantazja” z różnych miast z całego kraju. Ponadto od 2017 r. jesteśmy organizatorem Miedzyprzedszkolnego Konkursu Wiedzy z Języka angielskiego pt. “Kids love English”. Naszych pracowników wspierają także związki zawodowe: Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Szczególnie zabiegamy o dobrą współpracę z rodzicami naszych wychowanków, którzy są najbliższymi i najważniejszymi partnerami. Szczególnie cieszy nas, że rodzice popierają nasze pomysły, pomagają w ich realizacji. Sprzyja to ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola. Od wielu lat organizujemy wewnątrzprzedszkolne konkursy plastyczne oraz Festiwal Piosenki Rodzinnej pt. “Razem na scenie”, które są skierowane do dzieci, ich rodziców i innych członków rodzin naszych podopiecznych. Ogromną pomocą i wsparciem służy nam Rada Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

W 2020 roku nasze przedszkole będzie obchodziło Jubileusz 50-lecia swojej działalności.