Personel pedagogiczny przedszkola stanowi 10 nauczycieli, w tym:

9

nauczycieli dyplomowanych

1

nauczyciel mianowany

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie magisterskie, z przygotowaniem pedagogicznym. Ponadto niektórzy nauczyciele mają ukończone studia podyplomowe lub licencjackie w zakresie:

logopedia,

socjoterapia,

język angielski,

a także zdobyli dodatkowe wykształcenie na kursach kwalifikacyjnych:

nadzór pedagogiczny,

zarządzanie oświatą.