Personel pedagogiczny przedszkola stanowi 10 nauczycieli, w tym:

9

nauczycieli dyplomowanych

1

nauczyciel mianowany

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie magisterskie, z przygotowaniem pedagogicznym. Ponadto niektórzy nauczyciele mają ukończone studia podyplomowe lub licencjackie w zakresie:

  • logopedia,
  • socjoterapia,
  • język angielski,

a także zdobyli dodatkowe wykształcenie na kursach kwalifikacyjnych:

  • nadzór pedagogiczny,
  • zarządzanie oświatą.