Ramowy rozkład dnia

7:30 – 12:30 – bezpłatna realizacja minimum podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

6:00 - 8:30

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne lub zabawy i ćwiczenia kierowane przez nauczycielkę, praca indywidualna, słuchanie literatury dziecięcej, zabawa ruchowa (ćwiczenia poranne - dzieci starsze), mycie rąk.

9:00

Zajęcia edukacyjne.

11:30

Obiad.

14:00

Prace porządkowo-użyteczne, zabawa ruchowa, mycie rąk.

15:00

Zabawy swobodne lub zabawy i ćwiczenia kierowane przez nauczycielkę (w sali lub ogrodzie przedszkolnym), praca indywidualna, zabawy ruchowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, prace porządkowo-użyteczne.

8:30

Śniadanie.

10:00 (10:15 - dzieci starsze)

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer. W razie niepogody, zabawy swobodne lub zabawy i ćwiczenia kierowane przez nauczycielkę w sali, mycie rąk.

12:00

Dzieci młodsze - leżakowanie.
Dzieci starsze - zabawy i ćwiczenia wyciszające, słuchanie literatury dziecięcej, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer.

14:30

Podwieczorek.

15:30 - 17:30

Rozchodzenie się dzieci.