Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy dzieciom udział w następujących zajęciach:

Zajęcia nieodpłatne

 1. Język angielski, w ramach realizacji postawy programowej wychowania przedszkolnego (dzieci ze wszystkich grup wiekowych)
 2. Religia katolicka i prawosławna (dzieci z oddz. IV i V)
 3. Konsultacje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku (w pierwszej kolejności dzieci 5- i 6-letnie) – 4 godziny w miesiącu

Udział w kołach zainteresowań

 1. Kolorowe pędzelki – koło plastyczne
 2. Magiczny świat origami – koło origami
 3. Fantazyjne nutki – koło gry na flażoletach
 4. Mali badacze przyrody – koło przyrodniczo-badawcze
 5. Zwinne języczki – zajęcia koła logopedycznego

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (prowadzone przez specjalistów):

 1. “Dobrze, że jesteś” – zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia płatne

 1. “Wingee” – zajęcia taneczne prowadzone przez Paaro Akademię Aktywności i Rozwoju Osobistego
 2. “Sportowe dzieciaki” – zajęcia rozrywki ruchowej prowadzone przez Przedszkoliadę.pl Ogólnopolski System Rozrywki Ruchowej

Uwaga! Informujemy, że w okresie pandemii organizacja zajęć dodatkowych może zostać zawieszona.